Kazimierz Popielski

Psycholog, Psychoterapeuta, Logoterapeuta

Ksiądz Profesor Kazimierz Popielski urodził się 26 czerwca 1935 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Przyszedł na świat jako drugie dziecko w rodzinie i miał pięcioro rodzeństwa: starszą siostrę Danutę oraz młodsze: Renatę, Janinę, Marię i brata Tadeusza. Matka księdza Profesora - Zofia była osobą mądrą życiowo, religijną i zapobiegliwą, dzięki czemu wiele osób znajdywało u niej wsparcie i pocieszenie. Dożyła sędziwego wieku (86 lat), doczekując prawie wszystkich najważniejszych osiągnięć syna. Ojciec - Józef był człowiekiem klarownych zasad społeczno-moralnych. Przez całe życie dużo i ciężko pracował. Zmarł wcześnie, mając niecałe 54 lata.

Gdy wybuchła wojna Profesor miał 4 lata. W tym czasie ojca zabrano na przymusowe roboty. Wiele osób z bliższej i dalszej rodziny uwięziono w obozach koncentracyjnych. Profesor, żeby wesprzeć rodzinę, tuż po wojnie ,,dorabiał” jako gazeciarz, ale zawsze według zasady: najpierw szkoła, później gazety. W okresie powojennym był również ministrantem. Po zakończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie pracował jako wikariusz w dwóch parafiach: w Przechowie (1960-1961) oraz w Starogrodzie Gdańskim (1961-1965). 

W roku 1969 ukończył studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie również zdobył zatrudnienie na stanowisku asystenta w Sekcji Psychologii przy Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości. W roku 1975 uzyskał stopień doktora filozofii w zakresie psychologii na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. ,,Analiza procesu przystosowania na przykładzie badań wybranych grup studentów”. W 1978-79r. był studentem „Logoterapii i psychoterapii” u Prof. V. E. Frankla na Uniwersytecie Wiedeńskim, a także Psychologii klinicznej u Prof. E. Ringla. Od tamtej chwili znajomość pomiędzy Prof. V. E. Franklem, a Prof. K. Popielskim rozwijała się w sferze prywatnej, a ponadto zaowocowała współpracą na gruncie naukowym. W tym samym roku (semestr II) został pierwszym polskim stypendystą w Max Planck – Institut für Psychiatrie (Abt. Psychologie) w zespole Prof. J.C. Brengelmanna, gdzie zajmował się analizą skutków stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Na Uniwersytecie w Monachium odbył studia z diagnostyki osobowości u Prof. Schneewinda oraz praktykę logoterapeutyczną w Süddeutsche Institut für Logotherapie. Rok później odbył staż w Szpitalu Psychiatrycznym, Saffing  w Niemczech.

16-17 listopada 1985 roku Ksiądz Profesor Popielski zorganizował w Lublinie (na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim) III Sympozjum Logoterapii, pt. ,,Sens Życia jako kategoria antropologiczno-psychoterapeutyczna”, które swoją obecnością uhonorował Prof. V.E. Frankl.

W 1993 roku uzyskał  stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy, pt. „Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia”. Rok ten był również owocny w wyjazdy naukowe Profesora: USA - Catholic University of America (CUA) w Washingtonie, Institute of Logotherapy w Berkeley oraz Institute of Cognitive Psychotherapy w Filadelfii (prof. A. Beck). W tym samym roku został Profesorem Psychologii Egzystencjalnej i Logoterapii na Uniwersytecie w Trnavie (Słowacja) oraz nawiązał stałą współpracę z w/w Uniwersytetem, która trwa do chwili obecnej.

Rok 1994 był przełomowy w życiu K. Popielskiego. Został kierownikiem Katedry Dynamiki Grupowej i Psychoterapii KUL. Zajmował się praktyką kliniczną oraz prowadzeniem badań z zakresu logoterapii, noo-psychosomatyki i psychologii egzystencjalno-kognitywnej (Monachium). W tym roku na KULu odbyło się również Sympozjum Logoterapii, pt. „Poczucie sensu życia jako fenomen egzystencji” z okazji nadania 26 Dr h.c.  dla Prof. V.E. Frankla. To właśnie na tym sympozjum Prof. V.E. Frankl nazwał Prof. K. Popielskiego współtwórcą Logoterapii.

Przyjął stanowisko Profesora oraz Dyrektora Instytutu Psychologii KUL w roku 1996. W tym samym roku zaczął również wykładać na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Matematyczno-Przyrodniczy). Ta współpraca trwała aż do roku 2010.

W roku 1999r. został Członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja), oraz Kierownikiem Studiów Wieczorowych z Psychologii KUL (do roku 2005).

Ksiądz Prof. K. Popielski został dwukrotnie wyróżniony akademickim tytułem honorowym nadawanym przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Pierwszy Doktorat Honoris Causa (nadany przez Uniwersytet w Trnavie) Profesor otrzymał w roku 2001, natomiast drugi (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) w roku 2014.

Studia i stopnie naukowe:

 • 1969r. –  Ukończenie studiów psychologicznych w KUL.
 • 1975r. –  Uzyskanie stopnia doktora filozofii w zakresie psychologii na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. „Analiza procesu przystosowania na przykładzie badań wybranych grup studentów”.
 • 1993r. – Stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy, pt. „Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia ”.
 • 1995r. – Stanowisko Profesora w Instytucie Psychologii KUL.
 • 2001r. - Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu w Trnavie.
 • 2014r. - Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Zatrudnienia i funkcje naukowo-dydaktyczne:

 • Od 1969r. zatrudnienie w KUL na stanowisku asystenta w Sekcji Psychologii, przy Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości.
 • 1994r. Kierownik Katedry Dynamiki Grupowej i Psychoterapii KUL.
 • 1995r. – zmiana nazwy: Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia.
 • Od 1993r. Profesor Psychologii Egzystencjalnej i Logoterapii w Uniwersytecie w Trnavie (Słowacja) oraz stała współpraca z w/w Uniwersytetem do chwili obecnej.
 • 1995/96r. – Stanowisko Profesora w Instytucie Psychologii KUL.
 • W latach 1996 – 1999 r. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL.
 • 1996 – 2010 stanowisko Profesora w Akademii Podlaskiej, Siedlce obecnie Uniwersytet Przyrodniczy.
 • Od 1999r. – Członek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja).
 • 1999 – 2005r. Kierownik Studiów Wieczorowych z Psychologii KUL.
 • 2010r.- Przejście na emeryturę w KUL i przyjęcie oferty pracy w WSEI w Lublinie.

Główne zainteresowania naukowo-badawcze:

Rozwój III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii – Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla. W Polsce Noo-psychoteoria i Noo-psychoterapia jest kontynuacją i psychologicznym rozwinięciem tego kierunku. Tę dziedzinę wiedzy oraz jej teoretyczne propozycje szerzej uzasadniłem i empirycznie zoperacjonalizowałem (prof. K. Popielski, KUL, Lublin, 1987, 1994, 1996).

Naukowa dziedzina badań dotyczy: Psychoterapii, Psychologii Osobowości, Psychologii Zdrowia, Psychologii Egzystencjalno-kognitywnej, Noo-psychoterapii, Noo-psychosomatyki. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz problematyka struktury, dynamiki i preferencji wartości.

Staże i wyjazdy naukowe:

 • 1978/79r. - Uniwersytet Wiedeński: „Logoterapia i psychoterapia” u Prof. V. E. Frankla, Psychologia kliniczna u Prof. E. Ringla.
 • 1978/79r. II semestr: Institut für Psychiatrie (Abt. Psychologie) w zespole Prof. J.C. Brengelmanna
 • 1980r. Staż w Szpitalu Psychiatrycznym, Saffing (Niemcy).
 • 1993/94r. – Pobyt naukowy w USA: w Catholic University of America (CUA) w Washingtonie, Institute of Logotherapy w Berkeley oraz Institute of Cognitive Psychotherapy w Filadelfii (Prof. A. Beck).
 • Praktyka kliniczna oraz prowadzenie badań z zakresu logoterapii, noo-psychosomatyki i psychologii egzystencjalno-kognitywnej (Monachium).
 • Od 1995r. – coroczne, tygodniowe wyjazdy naukowo-dydaktyczne do Uniwersytetu w Trnavie.

I. Przynależność do Towarzystw Naukowych:

 • Członek (w tym założyciel) dwóch międzynarodowych towarzystw psychoterapeutycznych.
 • Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, Monachium (od 1982).
 • Ärzltiche Gesellschaft für Psychoterapie, Wiedeń.
 • Österreichische Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, Wiedeń.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

II. Przynależność do Komitetów Naukowych:

 • Członek Komitetu Naukowego Logotherapy, USA (od 1985).
 • Członek Komitetu Naukowego Attualitá in Logoterapia, Studia Internazionale – Roma (od 1998).
 • Członek Komitetu Naukowego Wiadomości Psychiatrycznych, Wrocław (od 1998).
 • Członek Komitetu Naukowego Psychoonkologii (Pisma Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego), Gdańsk (2004).

Wyróżnienia za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie Psychoterapii egzystencjalnej:

 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (Warszawa, 1985).
 • Jubileuszowa Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Poznań, 1999).
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, 2000).
 • Wielka Nagroda Miasta Wiednia im. Viktora E. Frankla „Der Grosse Preis des Viktor E. Frankl – Fonds der Stadt Wien“ (Wiedeń, 2001).
 • Medal Ogińskiej za zasługi dla Humanizacji Nauki. (Siedlce, 2003).
 • Medal Komisji Edukacji narodowej (Warszawa, 2009).
 • Statuetka od Prezydenta Miasta Kielc za 10-letnią współpracę z środowiskiem psychologiczno-psychoterapeutycznym w Kielcach (Kielce, 2010).

Doktorat Honoris Causa

 • Uniwersytetu w Trnavie (2001).
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2014).

Organizacja Sympozjów naukowych

 • I Sympozjum Logoterapii, pt. „Logotarpia i Analiza Egzystencjalna”. Nałęczów-Lublin, 1977r.
 • II Sympozjum Logoterapii, pt. „Człowiek wobec wartości”. I Tydzień Higieny Psychicznej PTHP. Warszawa, 23-24.11.1982r.
 • III Sympozjum Logoterapii, pt. „Sens życia jako kategoria antropologiczno-psychoterapeutyczna”. Lublin, 16-17.11.1985r. Uczestnictwo Prof. V.E. Frankla, twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii.
 • XXVII Zjazd Naukowy PTP „Modele badań empirycznych w kontekście teorii egzystencjalnych i fenomenologicznych” (Organizator sympozjum). Łódź, 12-15.09.1990r.
 • IV Sympozjum Logoterapii, pt. „Człowiek – wartości – sens”. Lublin-Kazimierz Dolny, 10-12.12.1993r.
 • V Sympozjum Logoterapii, pt. „Poczucie sensu życia jako fenomen egzystencji” (Uczestnictwo Prof. V.E. Frankla). Lublin, 1994r.
 • Zjazd PTP, organizacja Sympozjum, pt. „Noetyczny wymiar osobowości: diagnoza i psychoterapia”. Gdańsk, 13-15.09.1996r.

Międzynarodowe sympozja z zakresu Psychoterapii Egzystencjalnej:

Noo-psychoterapia:

 • Środkowo-Wschodnio-Europejskie Sympozjum Analizy Egzystencjalno-Poznawczej i Logoterapii, pt. „Rozwój psychiczny – wzrost – zdrowie”. Lublin, 28-29.11.1994r.
 • I Polsko-Słowackie Sympozjum Noo-Psychoteorii i Noo-Psychoterapii, pt. „Transformacje kulturowo-społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej”. Lublin, 2-4.03.2000r.
 • II Polsko-Słowackie Sympozjum Noo-Psychoteorii i Noo-Psychoterapii, pt. „Podmiot – Osoba. W kierunku psychologii podmiotu osobowego”. Lublin, 17-19.05.2001r.
 • III Polsko-Słowackie Sympozjum Noo-Psychoteorii i Noo-Psychoterapii, pt. „Logoterapia. Psychoterapia pro tretie tysaclecie”. Lublin-Trnava, maj 2003r.
 • Międzynarodowe Sympozjum Noo-Psychoterapii w 100-ną rocznicę urodzin V.E. Frankla, pt. „Człowiek współczesny – między rozwojem integralnym a dehumanizacją. Contemporary man – between integral development and dehumanisation”. Lublin, 3-4.12.2005r.
 • Międzynarodowe Sympozjum, pt. „Zdrowie i choroba w kontekście psycho-socjo-ekologicznym”, organizowane we współpracy z Instytutem Socjologii KUL, 14.10.2008r.

Organizacja spotkań, wystaw, warsztatów:

 • Z okazji Jubileuszu 75-lecia KUL organizator uroczystości Sekcji Psychologii Lublin, 1993r.
 • Wystawa: „Bóg i szatan”: Elementy religijne w obrazach ludzi upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie.
  Münster-Lublin, 9-29.10.1999r.
  Münster-Siedlce 4-11.11.1999r.
 • Wystawa. Terapia przez sztukę. Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia i Klub Samopomocy „Galeria” KUL. Lublin, marzec 2007.
 • Popielski K. we współpracy z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej – organizacja szkolenia, pt. „Dzieci cudzoziemców w polskich szkołach. Edukacja jako jeden z aspektów integracji społecznej”. Lublin, 19.06.2007r.
 • Warsztaty z Biofeedback z udziałem Prof. E. Mossa. USA, 14-15.02.2008r.
 • Wystawa, pt. „Terapia przez sztukę w procesie zdrowienia”. Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia i Klub Samopomocy „Galeria”, KUL. Lublin, 21-22.04.2008r.
 • Z okazji Jubileuszu 90-lecia KUL organizator uroczystości Sekcji Psychologii. Lublin, czerwiec 2008r.

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.