Dorobek naukowy

Prace naukowe rozwijające myśl V.E. Frankla

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Książki

NOETYCZNY WYMIAR OSOBOWOŚCI

NOETYCZNY WYMIAR OSOBOWOŚCI

Autor: Kazimierz Popielski
ISBN: 978-83-63657-95-6
Rok wydania: 2018

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

Autorzy: Kazimierz Popielski, Piotr Mamcarz
ISBN: 978-83-7930-644-2
Rok wydania: 2015

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

In search of authenticity

In search of authenticity

Autor: Kazimierz Popielski
ISBN: 978-83-932866-3-8
Rok wydania: 2012

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Astma Oskrzelowa

Astma Oskrzelowa

Autorzy: Jacek Gierus, Kazimierz Popielski
ISBN: 978-83-7641-410-2
Rok wydania: 2011

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym

Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym

Red. Kazimierz Popielski, Michał Skrzypek, Ewa Albińska
ISBN: 978-83-7702-035-7
Rok wydania: 2010

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Wartości dla życia

Wartości dla życia

red. Kazimierz Popielskiego
ISBN: 978-83-7363-747-4
Rok wydania: 2008

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Psychologia egzystencji. Wartości w życiu

Psychologia egzystencji. Wartości w życiu

red. Kazimierz Popielski
ISBN: 978-83-7363-807-5
Rok wydania: 2008

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Noetická dimenzia osobnosti.Psychologická analýza pocitu zmyslu života

Noetická dimenzia osobnosti. Psychologická analýza pocitu zmyslu života

Autor: Kazimierz Popielski
ISBN: 80–8082–042–2
Rok wydania: 2005

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Noo-logoterapia. Elementy Wprowadzenia

Noo-logoterapia. Elementy Wprowadzenia. Kazimierz Popielski

Autor: Kazimierz Popielski
ISBN: 978-83-9210-521-3
Rok wydania: 2004

W kierunku psychologii podmiotu osobowego. II Sympozjum Polsko-Słowackie

W kierunku psychologii podmiotu osobowego. II Sympozjum Polsko-Słowackie

Autor: Kazimierz Popielski
ISBN: 80-89074-00-6
Rok wydania: 2001

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia

Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia

red. Kazimierz Popielskiego
ISBN: 83-22-80523-3
Rok wydania: 1996

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Człowiek pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii

Człowiek pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii

red. Kazimierz Popielski
ISBN: 83-00-00667-2
Rok wydania: 1987

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików

Autor: Krzysztof Gąsior  
ISBN: 978-83-7641-702-8
Rok wydania: 2012

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie

Autor: Lilia Suchocka
ISBN: 978-83-7641-494-2
Rok wydania: 2011

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu.

Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu.

red. Lilia Suchocka, Rafał Sztembis
ISBN: 978-83-7702-008-1
Rok wydania: 2010

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Psychologia Bólu

Psychologia Bólu. Lilia Suchocka

Autor: Lilia Suchocka
ISBN: 978-83-7251-910-8
Rok wydania: 2008

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej

Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej

Autor: Lilia Suchocka
ISBN: 978-83-7306-370-9
Rok wydania: 2007

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz spis treści

Artykuły

Integralne ujęcie rozumienia zdrowia

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 2010
Ilość stron: 5
Artykuł w języku rosyjskim. Dotyczy rozumienia zdrowia i choroby w perspektywie integralnego rozmienia. Prezentuje teoretyczny model rozumienia zdrowia, jego utrzymania oraz czynniki wpływające na ryzyko utraty zdrowia – czyli choroby.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Poczucie sensu życia jako doświadczanie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 2008
Ilość stron: 33
Praca prezentuje znaczenie sensu życia dla rozwoju jednostki. Ujmuje istotę potrzeby i pragnienia poczucia sensu, sposoby przejawiania się potrzeby sensu oraz skutki w brakach realizacji sensu życia. Artykuł prezentuje model „podmiotowo-osobowej tendencji ku…” i jego znaczenie w realizacji wartości. Artykuł kończy omówienie funkcji wartości w procesie doświadczania sensu.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Noetyczne jakości życia i ich znaczenie w procesie „bycia i stawania się” egzystencji

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 2008
Ilość stron: 17
Praca analizuje znaczenie jakości noetycznych (m.in. wolności, godności, odpowiedzialności, zaangażowania, nadziei, sensu, wartości) w procesie rozwoju jednostki oraz integracji osobowości.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Psychologiczne aspekty doświadczenia schorzeń reumatycznych

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 2005
Ilość stron: 5

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Noo-Logoterapia elementy wprowadzenia

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 2004
Ilość stron: 20

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Rodzina jako locus sensu

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 2002
Ilość stron: 12

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Noopsychosomatyka: propozycja nowego podejścia terapeutycznego

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 1999
Ilość stron: 24
Artykuł dotyczy propozycji poszerzenia rozumienia psychosomatyki o aspekt „noetyczny”. Analizuje i wskazuje na szersze źródło zaburzeń psychosomatycznych, wskazując na braki w doświadczeniu poczucia sensu życia, zaangażowania w wartości. Oparty jest o wyniki badań własnych. Praca jest kluczową analiza koncepcji noo-psychosomatyki

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Fenomen religijności człowieka a noetyczny wymiar egzystencji

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 1998
Ilość stron: 15

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

W kierunku psychoterapii i ludzkim obliczu

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 1994
Ilość stron: 19
Artykuł dotyczy tematyki III Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii V.E.Frankla logoterapii. Przybliża podstawy teoretyczne koncepcji i podstaw teoretycznych rozwiniętej przez K. Popielskiego na bazie Logoterapii – Noo-psychoterapii.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Lęk i aktywność noetyczna w procesie bycia i stawania się człowieka

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 1993
Ilość stron: 23
Artykuł prezentuje poszerzenie rozumienia lęku i niepokoju o aspekt noetyczny związany z egzystencyjnym przeżywaniem swojego życia z niepokojem egzystencjalnym związanym z realizacją poczucia sensu życia oraz wartości. Jest to rozumienie lęku z perspektywy koncepcji „wielowymiarowego bycia i stawania się człowieka”. Oparty jest o wyniki badań własnych.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Koncepcja logoteorii V.E.Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 1989
Ilość stron: 30
Tematyka artykułu koncentruje się wokół ujęć i propozycji III kierunku w psychoterapii – Logoterapii V.E.Frankla. Zawiera: wprowadzenie w problematykę logoterapii, odniesienie koncecji Logoterapii w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym i w psychoterapii. Analizuję specyfike poszczególnych Wiedeńskich szkół psychoterapeutycznych. Prezentuje koncepcję człowieka w Logoterapii. Artykuł kończy praktyczne zastosowanie Logoterapii w praktyce.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Karol Wojtyła i Logoterapia

Autor: Kazimierz Popielski
Rok wydania: 1980
Ilość stron: 2
Artykuł jest w języku angielskim. Dotyczy teoretycznej analizy koncepcji K. Wojtyły na tle teoretycznego podejścia Logoterapii V.E. Frankla. Wskazuje na wspólną istotę koncepcji, jaką jest człowiek.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz artykuł

Testy

L. Suchocka (2009) Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności za Proces Zdrowienia (KPO.PR_Z).

Kwestionariusz (KPO.PR_Z) bada poczucie odpowiedzialności za proces zdrowienia osób przewlekle chorych. Kolejnym krokiem było przepracowane twierdzeń przez sędziów kompetentnych. Pierwotna wersja kwestionariusza składała się z 36 twierdzeń. Następnie przeprowadzono wstępne badania zgodnie z zasadami procedury badawczej dla tego typu badań. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. W tym celu zastosowano analizę czynnikową. Ostateczna wersja kwestionariusza KPO.PR_Z składa się z 24 twierdzeń, odpowiedzi na każde z nich zaznacza się na 5-stopniowej skali.

Analiza czynnikowa wyodrębniła następujące czynniki:
(KPO.PR_Z-1)  Odpowiedzialne zaangażowanie w proces leczenia ↔ Bierność w procesie leczenia
(KPO.PR_Z-2) Współdziałanie w leczeniu i aktywne funkcjonowanie ↔ Negatywna postawa w leczeniu
(KPO.PR_Z-3) Podmiotowa siła radzenia sobie ↔  Obojętność i rezygnacja.

L. Suchocka (2009). Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności (KPO).

Kwestionariusz (KPO) bada ogólne poczucie odpowiedzialności oraz poszczególne jej wymiary i przejawy. Twierdzenia do kwestionariusza zostały dobrane na podstawie teoretycznych podstaw odpowiedzialności w oparciu o literaturę przedmiotu. Ostateczna wersja kwestionariusza składa się z 61 twierdzeń. Odpowiedź na każde pytanie zaznacza się na 5-stopniowej skali.

Na podstawie analizy czynnikowej wyodrębniono następujące czynniki:
(KPO-1) Dojrzałe poczucie odpowiedzialności ↔ Niedojrzałe poczucie odpowiedzialności
(KPO-2) Zaangażowanie w odpowiedzialność ↔ Rezygnacja z odpowiedzialności
(KPO-3) Przyjmowanie odpowiedzialności ↔ Przenoszenie odpowiedzialności na innych
(KPO-4) Odpowiedzialność adekwatna ↔ Nad-odpowiedzialność

Wyniki uzyskane w KPO pozwalają na uzyskanie, w zależności od potrzeb, dwóch rodzajów pomiaru: wynik ogólny oraz wynik z poszczególnych czynnikach KPO. Wynik ogólny oblicza się na podstawie średnich wyników wyodrębnionych czynników KPO.

L. Suchocka (2007). Kwestionariusz Doświadczania Cierpienia.

Kwestionariusz służy do wieloaspektowego pomiaru doświadczania cierpienia w sytuacji chorobowej. Składa się on z 4 kategorii:
Cierpienie jako siła do życia – określa cierpienie służące jako siła rozwojowa do życia.
Cierpienie jako rzeczywistość egzystencjalna – określa cierpienie jako rzeczywistość służącą życiu.
Wewnętrzna bezradność wobec cierpienia – określa wewnętrzne ustosunkowanie się wobec cierpienia.
Cierpienie jako rzeczywistość narzuconą z zewnątrz – określa przekonanie, ze cierpienie jest czymś narzuconym z zewnątrz bez ,,zgody” jednostki, której to spotkało.

Kwestionariusz zawiera 64 twierdzenia.

Wysokie wyniki w poszczególnych skalach kwestionariusza wskazują na negatywne skutki doznawanego cierpienia. Niskie natomiast wskazują na pozytywny oraz rozwojowy charakter.

K. Popielski (2007). Kwestionariusz Zagrożeń i Nadziei Egzystencji (KZiNE).

Test składa się z 200 itemów charakteryzujących zagrożenia współczesnego świata oraz 50 itemów określających to, co wzbudza i podtrzymuje nadzieję. Uzupełnieniem testu jest wypowiedź otwarta dotycząca sposoby wyjścia z kryzysów i trudności  życiowych. Test zawiera następujące kategorie: 1. Zagrożenia bio-fizyczne (Z. B-F), 2. Zagrożenia psychiczne (Z.P), 3. Zagrożenia psycho-noetyczne (Z. P-N), 4. Zagrożenia społeczno-kulturowe (Z. S-K), 5. Co wzbudza i podtrzymuje nadzieję (N).

Testy dla potrzeb badawczych tłumaczono i adaptowano w kilka językach: niemiecki, angielski, włoski, słowacki, czeski, rosyjski, litewski oraz chiński. Wykonano szereg badań empirycznych.

K. Popielski, L. Suchocka (2006). Wybór Wartości Centralnej (WWC) (II część Skali SPW).

Skala (WWC) pozwala na wybór z hierarchii wartości – wartość (/i) centralne.Wartościami centralnymi określamy te wartości, które na jakimś etapie życia człowieka pełnią funkcję wiodących, w które człowiek jest szczególnie zaangażowany, które motywują działania, ukierunkowują myśli, pragnienia, cele. Regulują przebieg egzystencji. Są tym, czym człowiek żyje, do czego dąży i odnosi się, co chce osiągnąć, czego pragnie.

W naturalnym biegu życiu wartości centralne są tymi wartościami, które jednostka ceni i którymi posługuje się. Stąd ich status wartości centralnych. Na tej podstawie można wnioskować w jakim kierunku zmierza rozwój egzystencji konkretnego człowieka.

K. Popielski (1990, 1994). Skala Objawów Noo-psychosomatycznych (SO NPS).

Lista Objawów Noo-Psychosomatycznych (LO NPS) służy do opisu nasilenia skarg noo-psycho-somatycznych. Umożliwia określenie nasilenia 52 skarg, reprezentatywnych dla: fizycznych (FS), psychicznych (PS) i noetycznych (NS) wymiarów egzystencji analizowanych na 5-stopniowych skalach szacunkowych. Wyniki pomiaru pozwalają na określanie natężenia zaburzenia i braków w zakresie poszczególnych aktywności, funkcji i zachowań badanych. Skala służy do określenia profilu noo-psycho-somatycznych objawów w grupie osób badanych.

K. Popielski (1991). Skala Preferencji Wartości (SPW) (I część).

Skala Preferencji Wartości (S. PW.)została skonstruowana w powiązaniu z koncepcją „wielowymiarowego bycia i wielokierunkowego stawania się” człowieka. W oparciu o nią zostały dobrane wartości, które na drodze osądu dokonanego przez sędziów, uznano  jako znaczące reprezentacje wartości wskazujących na wymiar swego zaistnienia: fizyczny, psychiczny lub noetyczny.

Skala składa się z 21 wartości podanych w formie rzeczownikowej, do których ma się ustosunkować badany. Każdy z trzech wymiarów reprezentuje 7 wartości. W części I testu lista wartości pozwala na dokonanie wyboru hierarchii wartości (w kolejności od 1 do 7) z zestawu 21 wartości. W części II testu osobę badaną prosi się o porównanie (każdej z każdą) z wybranych przez siebie 7 wartości. W wyniku tych porównań ustala się wartość centralną osoby badanej. „Skala służy do określenia preferencji wartości i ustalenia pozycji i znaczenia wartości w procesie strukturyzacji osobowości w związku z konotacyjnym ich rozumieniem oraz indywidualnym znaczeniem dla jednostki” (Popielski 1994, s. 229).

K. Popielski (1989).Test Noodynamiki (T.N-D).

Test Noo-Dynamiki (T.N-D) jest skonstruowany w oparciu o idee noo-logoteorii. Odwołuje się do specyficznego, przynależnego tylko człowiekowi, wymiaru noetycznego (z gr. słowa „nuus” –umysł, rozum, duch). Przyjmuje i poznawczo ujmuje wielowymiarowość ludzkiej egzystencji, tzn. rozumienie człowieka jako „jedności bio-psycho-duchowej”. Powyższa metoda należy do grupy testów „egzystencjalnych”.

Test służy do ilościowego scharakteryzowania doznań, doświadczeń, dążeń i odniesień ludzkiej egzystencji, które przynależą, wyrażają i określają aktywność noetycznego wymiaru osobowości związanego z odniesieniem „Ku…” wartościom. Bada dynamikę poczucia sensu życia.

Test składa się ze 100 pytań i 36 skal, z których wyróżniono cztery części testujakości noetyczne (I), temporalność noetyczna (II), aktywność noetyczna (III), postawy noetyczne (IV). Narzędzie pozwala na uzyskanie trzech rodzajów pomiaru w zależności od potrzeb: wynik całościowy, wynik z poszczególnych części i wyniki w zakresie poszczególnych skal. Rzetelność T.N-D wynosi r(tt)=0,81, a trafność – korelacja dodatnia z PIL r=0,70 i umiarkowanie ujemna z Logo-testem r=-0,38. Badania przeprowadzono wersją testu z 1992 roku (por. Popielski 1994).

Wersje Testu Noo-dynamiki (T.N-D):
K. Popielski (2006). Test Noo-dynamiki egzystencji (T. N-DE. I.)
K. Popielski (2006). Test Noo-dynamiki egzystencji (T. N-DE. II.) (wersja skrócona)

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności