Towarzystwo

Jedyna w Polsce organizacją łączącą Logoterapeutów działających na terenie całej Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Założyciele Towarzystwa

Kazimierz Popielski

Prof. Kazimierz Popielski

Prof. Zw. Dr Hab. DDr. H.C. Psycholog, Logoterapeuta, Psychoterapeuta

Kontynuator III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii V.E. Frankla - Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej. Rozwijany przez niego kierunek w Polsce uzyskał miano Noo-psychoterapii, którą teoretycznie zoperacjonalizował oraz empirycznie uzasadnił. Poprzez opracowanie licznych testów psychologicznych z zakresu problematyki egzystencjalnej (sensu życia, wartości, noo-psychosomatyki, noo-stresu) Logoterapia zyskała wymiar nauki empirycznej. Testy zostały przetłumaczone na wiele języków obcych. Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki K. Popielski został uhonorowany tytułami Doctora h.c. Uniwersytetu Trnavskiego (Słowacja, 2001) i UKSW (2014). W roku 2001 został pierwszym laureatem „Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im V.E. Frankla”.

Dr Lilia Suchocka

Psycholog, Pedagog, Logoterapeuta, Trener I Terapeuta Eegbiofedback

Laureatka nagrody miasta Wiednia im. V.E. Frankla (2008) dla młodych naukowców za książkę z problematyki psychologii cierpienia. Autorka 3 książek: „Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej” (2007), „Psychologia bólu” (2008), „Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie” (2011), oraz 4 testów psychologicznych z dziedziny psychologii cierpienia oraz poczucia odpowiedzialności. Uzyskała certyfikat z Logoterapii I i II stopnia (Trnawa 2000-2004r.) Wiele lat prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Trnawie (Słowacja) z zakresu Psychoterapii Egzystencjalnej. Od kilkunastu lat współpracuje z rosyjską Akademią Nauk (RAN, Moskwa) efektem czego są licznie wygłoszone referaty, opublikowane artykuły i wspólne projekty naukowo-badawcze.

Lilia Suchocka

Władze Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa tworzą ludzie nauki – Logoterapeuci, którzy są również psychologami, pedagogami, psychoterapeutami – wszyscy posiadają olbrzymie doświadczenie w swojej dziedzinie oraz niebagatelny dorobek naukowy, gwarantujący rzetelne podejście i sprawną realizację naszych celów.

Zarząd

Prezes

dr Lilia Suchocka

E-mail: liliasuchocka@ibnps.eu

Wiceprezes

prof. dr hab. Kazimierz Popielski

E-mail: kazimierzpopielski@ibnps.eu

Sekretarz

mgr Angelika Szczepanik

E-mail: angelikaszczepanik@towarzystwologoterapii.pl

Skarbnik

mgr Marta Kaciuba

E-mail: martakaciuba@ibnps.eu

Komisja Etyczna

dr Lilia Suchocka

E-mail: liliasuchocka@ibnps.eu

dr hab. Krzysztof Gąsior

E-mail: gasior@profilaktyka.com

dr Justyna Deręgowska

E-mail: deregowscy@gmail.com

Dokumenty

Kodeks etyczny

Szczegóły

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności