Superwizja

Obowiązkowa forma kształcenia ubiegających się o certyfikację psychoterapeutów

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Znaczenie Superwizji

Psychoterapia jest procesem, w czasie którego każdy terapeuta może napotkać różnorodne ograniczenia wynikające z jego własnych cech, braku świadomości czy nierozumienia wzajemnego wpływu, jaki wywierają na siebie członkowie relacji terapeutycznej.

Superwizja jest rodzajem konsultacji z bardziej doświadczonym i wykwalifikowanym terapeutą (posiadającym certyfikat superwizora).

Co daje Superwizja?

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Stwarza przestrzeń do refleksji, gdzie w bezpiecznej atmosferze terapeuta może przyglądać się całemu warsztatowi własnej pracy.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Dostarcza profesjonalnej i obiektywnej informacji zwrotnej w odniesieniu do pracy zawodowej terapeuty.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zwiększa prawdopodobieństwo stosowania odpowiednich technik oraz zminimalizowania i radzenia sobie z błędami popełnianymi przez terapeutę w czasie pracy z klientem.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Daje możliwość czerpania inspiracji oraz poszerzania własnych horyzontów.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Obecnie superwizja jest zalecaną formą doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz rozwoju kompetencji terapeutycznych.

Aktualnie superwizja jest obowiązkową formą kształcenia ubiegających się o certyfikację psychoterapeutów.

Cena superwizji

150 zł od osoby

Formy Superwizji

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Indywidualna

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Grupowa (min. 7 osób)

Superwizja stacjonarna

Stacjonarna (Lublin)

Superwizja stacjonarna

Online

Wymagania do superwizji

Superwizja stacjonarna

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Logoterapeuta

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Nagranie głosowe

Rekomendowani Superwizorzy

dr Lilia Suchocka

E-mail: liliasuchocka@ibnps.eu

Telefon: +48 600 645 456

Certyfikat Superwizora Logoterapii

Warunki

Certyfikowanym Superwizorem Logoterapii może zostać:

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Członek PTLiNPS

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Logoterapeuta II stopnia rekomendacji PTLiNPS

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Ukończone studia wyższe

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Ukończył Logoterapię w instytucji akredytowanej przez Viktor Frankl Institute Vienna

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Udokumentowane, co najmniej 10 letnie doświadczenie w Logoterapii

Przebieg

  1. Kandydat składa wymagane dokumenty do PTLiNPS i oczekuje na zgodę Komisji. Na rozpatrzenie wniosku oraz zapoznanie się z dokumentacją Komisja ma 3 miesiące.
  2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję, kandydat stara się o zgodę certyfikowanego superwizora PTLiNPS na objęcie merytorycznej opieki szkoleniowej pracy superwizorskiej nad nim. Od negatywnej decyzji Komisji przysługuje 14 dni na odwołanie.
  3. Kandydat rozpoczyna prowadzenie superwizji pracy Logoterapeutów (co najmniej 150 godzin) pod opieką certyfikowanego Superwizora Logoterapii PTLiNPS.
  4. Opiekun merytoryczny wystawia kandydatowi opinię i zaświadczenie o przeprowadzeniu 150 godzin Superwizji pracy Logoterapeutów.
  5. Kandydat składa wymagane dokumenty oraz dokonuje opłaty certyfikacyjnej. Po dopełnieniu wszelkich formalności i zaakceptowaniu przez Komisję aplikant otrzymuje Certyfikat Superwizora Logoterapii. Od negatywnej decyzji Komisji przysługuje 14 dni na odwołanie.
  6. Proces certyfikacji na Superwizora Logoterapii nie może przekroczyć 4 lat, począwszy od pierwszej Superwizji Szkoleniowej.

Wymagane formalności

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Wniosek o otwarcie aplikacji (dostępny tutaj)

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Kopia dyplomu magisterskiego.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zaświadczenie o świadczeniu usług psychoterapeutycznych od co najmniej 10 lat.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Kopia certyfikatu uzyskania II Stopnia Rekomendacji PTLiNPS.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zgodę certyfikowanego superwizora PTLiNPS na objęcie merytoryczną opieką szkoleniowej pracy superwizorskiej aplikanta oraz na uwierzytelnienie swoim podpisem wystawianych w przyszłości przez aplikanta zaświadczeń o prowadzonych przez niego superwizjach w trakcie procesu certyfikacyjnego.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Wniesienie opłaty w wysokości 2 030,25 zł

Po zatwierdzeniu przez Komisję, nazwisko aplikującego zostaje umieszczone na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki na liście "Superwizorzy-aplikant".

Po zakończeniu aplikacji kandydat składa do Komisji Certyfikatów PTLiNPS następujące dokumenty:

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Poświadczenie superwizora o prowadzonej przez aplikanta superwizji pracy psychoterapeutów co najmniej 150 godzin pod opieką certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Rekomendacja kompetencji w zakresie superwizji psychoterapii wystawiona przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki, pod którego merytoryczną opieką znajdował się aplikant.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Dowód wniesienia opłaty certyfikacyjnej 507,56zł

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Kserokopie wymaganych dokumentów można przesłać drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dokumenty do pobrania

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zaświadczenie o posiadaniu 10-letniego stażu pracy terapeutycznej

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zaświadczenie superwizora o przeprowadzeniu przez aplikanta superwizji

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zgoda superwizora

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.