Studium Logoterapii

Naszym celem jest zapoznać Cię z oryginalnym i pierwotnym nurtem terapeutycznym V.E. Frankla

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Cel studium

Poznasz założenia Logoterapii, nauczysz się posługiwać unikalnymi metodami, zyskasz możliwość stworzenia własnego autorskiego warsztatu specjalistycznego w Twojej pracy.

Program studium

Programem Studium zajmuje się Komisja ds. Nauczania Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki, w skład której wchodzą prof. zw. dr hab. DDr. h.c. Kazimierz Popielski oraz dr Lilia Suchocka.

Zobacz szczegółowy program
Logoterapia

Czas trwania studium

Studium trwa rok i obejmuje 12 zjazdów (jeden weekend w miesiącu)

330 godzin dydaktycznych

160 godzin wykładów
110 godzin warsztatów
40 godzin pracy własnej
10 godzin konsultacji specjalistycznych
10 godzin superwizji początkowej pracy z pacjentem

Cena studium

15 000 zł - Płatność rozłożona jest na 6 dogodnych rat

Wymagane dokumenty

Skan dyplomu ukończenia studiów, prosimy o przesłanie skanu dokumentu drogą mailową na adres sekretariat@towarzystwologoterapii.pl przy zgłoszeniu na studium i dokonaniu opłaty wpisowej.
Logoterapia

Miejsce studium


Warszawa, Edycja VI

Rekrutacja do 01.10.2024

Terminy i płatności

Online, Edycja VI

Rekrutacja do 01.10.2024

Terminy i płatności

Online, Edycja V

Edycja w trakcie

Terminy i płatności

Warszawa, Edycja V

Edycja w trakcie

Terminy i płatności

Kraków, Edycja V

Edycja w trakcie

Terminy i płatności

Dla kogo?

Studium skierowane jest do osób, które ukończyły studia wyższe na wydziałach:

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Społeczny

m.in. Psychologia, Pedagogika, Socjologia

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Medyczny

m.in. Psychiatria, Medycyna, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Nauki o zdrowiu

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Filozoficzny

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Nauk o rodzinie

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Teologii

A także specjalistów, takich jak:

Psychoterapeuci, Coachowie, Pracownicy socjalni, Nauczyciele, Interwenci kryzysowi, Mediatorzy, Trenerzy warsztatowi, Terapeuci zajęciowi

Logoterapia
Uniwersalność zastosowania
Wybitni specjaliści
Materiały
Certyfikat

Dlaczego warto?

Uniwersalność Logoterapii

Logoterapia jest nurtem znajdującym zastosowanie w różnych dziedzinach terapeutycznych i rozwojowych w pracy z człowiekiem.

Wybitni specjaliści

Studium prowadzone jest przez zespół Logoterapeutów, będących bezpośrednimi uczniami współtwórcy i prekursora Logoterapii w Polsce – Prof. K. Popielskiego.

Akredytacja

Posiadamy Certyfikat akredytacyjny Viktor Frankl Institut (Wiedeń) oraz International Association of Logotherapy and Existential Analysis.

Viktor Frankl Institute Vienna

Materiały

Otrzymasz komplet oryginalnych, autorskich materiałów szkoleniowych, opracowanych przez zespół PTLiNS pod kierownictwem prof. K. Popielskiego i dr L. Suchockiej.

Certyfikat

Upoważni Cię on do korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z pacjentami.

Wykładowcy

Kontynuatorka i najprężniej działająca w Polsce propagatorka III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii V.E. Frankla – Logoterapii. Inicjatorka i organizatorka licznych konferencji i sympozjów naukowych oraz webinarów naukowych z zakresu Logoterapii, cyklu spotkań Logoterapia przy kawie oraz LogoCamp.

Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu egzystencjalnego, sytuacji trudnych i granicznych, poczucia pustki i bezsensowności, cierpienia oraz nerwicy noogennej. Poprzez terapię wspiera ich w procesie poszukiwania i odkrywania poczucia sensu życia.  

Zainteresowania naukowe mieszczą się w zakresie zagadnień psychologii egzystencjalnej: logoterapii i noo-psychosomatyki. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka sensu i wartości, psychologii zdrowia, psychologia bólu i cierpienia.

Autorka 3 książek: „Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej” (2007), „Psychologia bólu” (2008), „Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie” (2011), oraz 4 testów psychologicznych z dziedziny psychologii cierpienia oraz poczucia odpowiedzialności.

Wiele lat wykładała na Uniwersytecie w Trnawie (Słowacja) z zakresu Psychoterapii Egzystencjalnej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Laureatka nagrody miasta Wiednia im. V. E. Frankla (2008) dla młodych naukowców za książkę z zakresu problematyki psychologii cierpienia.

Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki została odznaczona Medalem Komisji Edukacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2013.

  • Prezes Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic (Lublin)
  • Prezes i założyciel Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (Lublin)
  • Prezes i założyciel Wschodnio-Europejskiegi Instytutu Logoterapii Viktora Frankla (Vilnius)

Wieloletni praktyk w dziedzinie psychoterapii z osobami doświadczającymi problemów egzystencjalnych. Propagator Logoterapii na całym świecie - poza praktyką terapeutyczną podróżował po świecie, wygłaszając liczne wykłady i seminaria o szkole psychoterapii skoncentrowanej na sensie życia.

W swojej praktyce wykorzystuje metody filmowe i od wielu lat pracuje nad zastosowaniem filmu w praktyce psychoterapeutycznej.

Pomysłodawca i inicjator innowacyjnego projektu dotyczącego zastosowania Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej (LTEA) V.E.Frankla we wzmacnianiu prężności psychicznej (resiliens) osób za pomocą treningu wirtualnej rzeczywistości VR.

Przez wiele lat był wykładowcą na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz gościnnym wykładowcą w Hochschule fuer Fernsehen udn Film (HFF) w Monachium w Niemczech.

  • Założyciel Amerykańskiego Instytutu V. E. Frankla.
  • Kierownik Viktor Frankl Media Archives w Wiedniu.
  • Współzałożyciel wiedeńskiej firmy producenckiej Clipwerk.

Jest producentem i wielokrotnie nagradzanym reżyserem filmów dokumentalnych w Noetic Films w Los Angeles w Kalifornii m.in. dokumentalnego filmu "Viktor & I" przedstawiającego życie prywatne oraz dorobek naukowy V. E. Frankla - swojego dziadka.

 

Pracuje z osobami w kryzysie, osobami przewlekle chorymi, wymagającymi wsparcia psychoonkologicznego i psycho-traumatologicznego. Dzięki całościowemu podejściu, integralnie i indywidualnie ukierunkowuje współpracę z pacjentem. Wykorzystuje podejścia i narzędzia różnych nurtów adresowane do ujęcia całości egzystencji oraz pozwalające dokonać zmiany zorientowane na ciało (techniki relaksacyjne, oddechowe), procesy poznawcze (przekształcenie przekonań i schematów utrudniających życie) oraz na odnajdywanie sensu i wartości. 

W 2018 stworzyła markę Pracownia Rozmowy upowszechniając wiedzę z zakresu kierowania życiem, zarządzania sobą w sytuacjach trudnych i komunikacji międzyludzkiej. Z zamiłowania poszukiwaczka sensu, popularyzuje Logoterapię V. Frankla rozwiniętą w Polsce przez K. Popielskiego.  

Posiada 30 letnie doświadczeniem biznesowe, od 25 lat jest trenerem biznesu. Tworzyła pierwsze w Polsce programy e-learningowe dla największych odbiorców (ponad 80.000 użytkowników). Przeszkoliła w trybie stacjonarnym ponad 8.000 osób w Polsce i na świecie. Projektuje i wdraża rozwiązania pozwalające realizować krótko i długofalowe cele biznesowe. Zarządzała masowym wdrożeniem procesów z użyciem aplikacji IT. Audytowała małe, średnie i wielkie przedsiębiorstwa pod kątem sprawności zarządzania i przeprowadzała zmiany podnoszące rentowność tych procesów. Opracowywała plany i standardy reagowania w sytuacjach kryzysowych i prowadziła indywidualną i grupową interwencję kryzysową w odniesieniu do klęsk żywiołowych (powódź, pandemia). 

 

Od początku pandemii COVID-19 prowadziła pro bono wsparcie grupowe i indywidualne dla osób w stanie lęku i przygnębienia. Obecnie prowadzi wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i dla wolontariuszy świadczących pomoc. Uczestniczka programu pomocy międzynarodowej SE Ukraine Task Force i polskiego Stowarzyszenia Psychologowie dla Społeczeństwa.

 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Ukończyła Studium Logoterapii Towarzystwa Logoterapii i Noopsychosomatyki (Lublin) oraz szereg kursów związanych z niesieniem pomocy indywidualnej. Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu terapii traumy metodą Somatic Experiencing. 

Członek Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-psychosomatyki (Lublin) i Somatic Experiencing International. 

https://www.znanylekarz.pl/anna-sokolowska-6/psycholog/pruszkow

 

Dołącz do nas!

Ucz się u mistrza i zostań Logoterapeutą.

Zapisz się na Studium

Jesteśmy w RIS

Istnieje możliwość dofinansowania studium przez organy administracji państwowej

Nr RIS: 2.06/00059/2017

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.