Statut Towarzystwa

Głównym celem Towarzystwa jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.

Celami Towarzystwa wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

 1. Działalność w zakresie rozwoju nauki.
 2. Działalność w zakresie kultury i sztuki.
 3. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej.
 4. Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
 5. Pomoc i terapia psychologiczna.
 6. Diagnoza psychologiczna.
 7. Superwizja psychoterapeutów.
 8. Prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń.
 9. Działalność charytatywna.
 10. Propagowanie naukowej wiedzy z zakresu Logoterapii psychoterapii zorientowanej na sens i wartości.
 11. Służenie wiedzą z zakresu Logoterapii i Noo-psychosomatyki specjalistom praktykom, psychologom oraz innym profesjonalistom zainteresowanym III Wiedeńskim Kierunkiem Psychoterapii – Logoterapii.
 12. Integrowanie środowiska psychologów, pedagogów, teologów, terapeutów uzależnień, medyków, coach’ów i innych osób zainteresowanych problematyką wskazaną w ust. 9 i 10.
 13. Inicjowanie i koordynacja współpracy z ośrodkami naukowymi Polski i zagranicznymi z zakresu Logoterapii i Noo-psychosomatyki.
 14. Reprezentowanie dorobku Logoterapeutycznego i Noo-psychosomatycznego w kraju i zagranicą.
 15. Działalność na rzecz wyrównywania szans poprzez reintegrację społeczno-zawodową osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 16. Działalność na rzecz rozwoju rynku pracy poprzez działania wspierające pracodawców, osoby pozostające w zatrudnieniu, instytucje rynku pracy oraz wolontariuszy.

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.