Członkostwo

Integrujemy środowiska psychologów i innych specjalistów zainteresowanych problematyką Logoterapii.

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Korzyści członkostwa

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Nawiązywanie kontaktów z innymi specjalistami

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-PsychosomatykiWymiana doświadczeń zawodowych

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Specjalistyczne spotkania online wyłącznie dla członków PTLiNPS

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Możliwość korzystania z doradczej i naukowej pomocy Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Prawo do zamieszczenia przez PTLiNPS danych zawodowych (np. kontakt do gabinetu) na stronie internetowej Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Współpraca w ramach wspólnie podejmowanych projektów i badań

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zniżka na udział w wydarzeniach orgaznizowanych przez PTLiNPS

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Rozwijanie Logoterapii poprzez czynny udział w różnych formach działalności Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Promowanie Logoterapii w ramach wspólnych przedsięwzięć, takich jak: projekty, Logoterapia przy kawie, webinaria, konferencje itp.

Logoterapia

Jak zostać członkiem?

Warunki członkostwa zwyczajnego

 1. Ukończenie studiów wyższych na poziomie magisterskim na kierunku psychologia, psychiatria lub ukończyła szkołę psychoterapii, coaching
 2. Ukończenie kursu lub Studium Logoterapii, prowadzonego przez instytucje posiadające akredytację Viktor Frankl Institute Vienna
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. Uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50zł

Warunki członkostwa nadzwyczajnego

Osoba niespełniająca dwóch pierwszych warunków członkostwa zwyczajnego może ubiegać się o uzyskanie statusu członka nadzwyczajnego, jeżeli:

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Rozpoczęła kształcenie w ramach Studium Logoterapii

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Ukończyła studia licencjackie lub jest studentem IV lub V roku studiów magisterskich

Pozostałe warunki muszą zostać spełnione.

Po ukończeniu powyższych form kształcenia, możliwe jest uzyskanie statusu członka zwyczajnego.

Przystępując do Towarzystwa zobowiązujesz się do:

 1. Przestrzegania Kodeksu Etycznego PTLiNPS oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej
 2. Przestrzegania uchwał władz Towarzystwa
 3. Aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa oraz czynnego udziału w realizacji celów statutowych
 4. Terminowego uiszczania rocznej składki członkowskiej w wysokości 100zł do dnia 31 stycznia każdego roku

Wykreślenie z list członkowskich PTLiNPS następuje wskutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji członka
 2. Nieprzestrzegania założeń Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
 3. Zalegania z opłatami składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata po jednokrotnym upomnieniu
 4. Śmierci członka

Dołącz do nas!

Zapraszamy do współtworzenia Towarzystwa!

Zapisz się do Towarzystwa

Dane do przelewu

Nr konta: 35 1600 1462 1883 5376 1000 0001
Tytuł przelewu: Opłata wpisowa + "Imię i Nazwisko"
Nazwa: Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki
Adres: ul. Farmaceutyczna 13, 20-706 Lublin

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.